Escola Pàdel

BONO 1 SOCI NO SOCI
1 PERSONA 25 € 32 €
2 PERSONES 30 € 38 €
3 PERSONES 36 € 44 €
BONO 5 SOCI NO SOCI
1 PERSONA 110 € 140 €
2 PERSONES 130 € (65 X PAX) 165 € (82,5 X PAX)
3 PERSONES 160 € (80 X PAX) 200 € (100 X PAX)
BONO 10 SOCI NO SOCI
1 PERSONA 200 € 250 €
2 PERSONES 230 € (115 X PAX) 290 € (140 X PAX)
3 PERSONES 270 € (90 X PAX) 345 € (115 X PAX)

ESCOLA NENS (PREU MENSUAL) ( grups de 3 – 4 jugadors màxim)

Quota manteniment plaça 5 euros /mes

INICIACIO – PERFECCIONAMENT SOCI NO SOCI
1H/ SETMANAL 30 € 36 €
2H /SETMANALS 45 € 55 €
PRE-COMPETICIO SOCI NO SOCI
1,5H/SETMANAL 40 € 45 €
3 H/ SETMANALS 70 € 80 €
ESCOLA ADULTS (PREU MENSUAL) (grups de 3-4 jugados per nivells)
QUOTA MENSUAL 60 € 80 €